وب سایت مستقل فیلم مستند هنرهای تجسمی

ندا درزی

ندا درزی کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه هنر آغازعکاسی ۱۳۷۰ آغاز تاپستری ۱۳۷۸ آغازسفال و سرامیک ۱۳۷۹ آغازهنر ویدئواینستالیشن ۱۳۸۱ بنیانگذار سالانه هنر معاصر پرسبوک ندا درزی متولد ۱۳۴۹ تهران می باشد. وی...