حرف هنر، وب سایت مستقل فیلم مستند هنرهای تجسمی

امیر سقراطی، نقاش، کیوریتور، پژوهشگر، منتقد هنری

امیر سقراطی نقاش، کیوریتور، پژوهشگر و منتقد هنری متولد ١٣٥٨، رشت دانش آموخته گرافیک مطبوعاتی از مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها امیر سقراطی تا سن ٢٠ سالگی...