حرف هنر، وب سایت مستقل فیلم مستند هنرهای تجسمی

مرتضی ممیز، طراح گرافیک، تصویرگر

“تجسم یک قرن” صد سال هنرهای تجسمی ایران قسمت پنجم: مرتضی ممیز منبع تصاویر: مرتضی ممیز، ۱۳۸۴-۱۳۳۶ طراحی گرافیک، عکاسی و نقاشی، ۱۳۸۴ تصویر و تصور، تصویرسازی های...