روند کاری گالری طراحان آزاد درسه شاخه قابل توجه است:
۱ـ نمایش مستمر آثار هنرمندان صاحب سبک
۲ـ معرفی ده ها اسم جدید در طول سال که کیفیت آثارشان خبر از یک نبوغ خفته می دهد.
۳ـ ارائه مشاوره به هنرمندانی که آثارشان هنوز قابلیت نمایشگاهی را پیدا نکرده است.

گالری طراحان آزاد در سال ۱۳۷۹ و توسط رزیتا شرف جهان و محسن نبی زاده تأسیس گردید. مدیران این گالری از آغاز تصمیم بر آن گرفتند که به معرفی استعدادهای کمتر شناخته شده بپردازند و میتوان گفت که طراحان آزاد یکی از گالری های موفق در حوزه معرفی هنرمندان جوان و جریانهای پیشرو در هنر ایران می باشد.مدیران این گالری، در سالهای آغازین استفاده هنرمندان از مدیاهای تازه در هنر اقدام به برگزاری نمایشگاه برای این دسته از هنرمندان کردند که به این مهم نیز باید اشاره نمود که گالری طراحان آزاد پیشگام هنر معاصر میباشد و هنرمندان معتبری نیز در این گالری نمایشگاه برگزار نموده اند.
در گالري طراحان آزاد آثاري از هنر معاصر ايران در قالب طراحي، نقاشي، پرفورمنس آرت، ويدئو آرت و اينستاليشن و با رويكرد و محوريت معاصر چه به لحاظ فرم و چه محتوا به نمايش درآمده است.

گرايش گالري طراحان آزاد در برگزاري نمايشگاه، توجه به هنرمنداني است كه آثار آنها متمايل به نظريه شكل گرفته و نه صرفاً بر اساس زيبايي شناسي كلاسيك.

نشان گالری طراحان آزاد را رضا عابدینی طراحی کرده است.

این گالری در میدان سلماس، محله یوسف آباد تهران، یکی از فعالترین و معتبرترین گالری های حال حاضرایران میباشد.