ندا درزی

ندا درزی کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه هنر آغازعکاسی ۱۳۷۰ آغاز تاپستری ۱۳۷۸ آغازسفال و سرامیک ۱۳۷۹ آغازهنر ویدئواینستالیشن ۱۳۸۱ بنیانگذار سالانه هنر معاصر پرسبوک ندا درزی متولد ۱۳۴۹ تهران می باشد. وی بعد از تحصیلات آکادمیک در...

نفيسه عمران

نفيسه عمران کارشناسی ارشد نقاشى از دانشگاه سوره تهران برخی از نمایشگاههای انفرادی درگریز، نگارستان آن، تهران هم پاشی، نگارستان آن، تهران جی جی بی جی، نگارستان آن، تهران برگزیده نفر اول سومین دوره جشنواره...

بهنام کامرانی

بهنام كامرانى متولد ١٣٤٧ شيراز ليسانس نقاشى از دانشكده ى هنرهاى زيبا فوق ليسانس نقاشى و دكتراى پژوهش هنر از دانشگاه هنر هنرمند تصويرى ، طراح ١٤ نمايشگاه انفرادى و بيش از ٣٠٠ نمايشگاه...

مجتبی طباطبایی

مجتبی طباطبایی کارشناسی نقاشی ، دانشگاه هنر، تهران برخی از نمایشگاههای انفرادی خطوط قرمز و دیگر چیزها، گالری اعتماد، تهران و آنها، گالری آرس لیبری، بوستون، آمریکا. یک لت، دولت، سه لت، گالری اعتماد،...

بهنام صدیقی

بهنام صدیقی، عکاس و مدرس عکاسی، سابقه ی عکاسی مطبوعاتی، بین سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ آخرین نمایشگاه های انفرادی صدیقی با عنوان‌های «تعطیلات» در گالری راه ابریشم تهران (۱۳۹۳) و...