اینفوگرافی

محسن وزیری مقدم

محسن وزیری مقدم، طراح، نقاش، مجسمه‌ساز

“تجسم یک قرن” صد سال هنرهای تجسمی ایران قسمت نهم: محسن وزیری مقدم منبع تصاویر: پیشگامان هنر نوگرای ایران، محسن وزیری مقدم، ۱۳۸۳ نویسنده و کارگردان: امیر...
حسین زنده رودی

حسین زنده رودی، نقاش، نقاشیخط

“تجسم یک قرن” صد سال هنرهای تجسمی ایران قسمت هشتم: حسین زنده رودی منبع تصاویر: پیشگامان هنر نوگرای ایران، حسین زنده رودی، ۱۳۸۰ نویسنده و کارگردان: امیر...
بهجت صدر

بهجت صدر، نقاش

“تجسم یک قرن” صد سال هنرهای تجسمی ایران قسمت هفتم: بهجت صدر منبع تصاویر: پیشگامان هنر نوگرای ایران، بهجت صدر، ۱۳۸۳ نویسنده و کارگردان: امیر سقراطی دستیار پژوهش:...
محمد جوادی پور

محمود جوادی ‌پور، نقاش، گرافیست

“تجسم یک قرن” صد سال هنرهای تجسمی ایران قسمت ششم: محمود جوادی پور منبع تصاویر: پیشگامان نقاشی معاصر ایران، نسل اول، ۱۳۷۶ پیشگامان هنر نوگرای ایران، محمود...
مرتضی ممیز

مرتضی ممیز، طراح گرافیک، تصویرگر

“تجسم یک قرن” صد سال هنرهای تجسمی ایران قسمت پنجم: مرتضی ممیز منبع تصاویر: مرتضی ممیز، ۱۳۸۴-۱۳۳۶ طراحی گرافیک، عکاسی و نقاشی، ۱۳۸۴ تصویر و تصور، تصویرسازی های...
سهراب سپهری

سهراب سپهری، شاعر، نویسنده، نقاش

“تجسم یک قرن” صد سال هنرهای تجسمی ایران قسمت چهارم: سهراب سپهری منبع تصاویر: طرح ها و اتودهای سهراب سپهری، ۱۳۶۹ سهراب مرغ مهاجر، ۱۳۷۶ نویسنده و کارگردان:...
علی اکبر صنعتی

علی ‌اکبر صنعتی، نقاش، مجسمه ‌ساز

“تجسم یک قرن” صد سال هنرهای تجسمی ایران قسمت سوم: علی اکبر صنعتی منابع تصویر: بنیاد استاد علی اکبر صنعتی نویسنده و کارگردان: امیر سقراطی دستیار پژوهش: نجوا...
علی اکبر صادقی

علی اکبر صادقی، نقاش

“تجسم یک قرن” صد سال هنرهای تجسمی ایران قسمت دوم: علی اکبر صادقی منابع تصویر: برگزیده آثار علی اکبر صادقی، ۱۳۷۷. مروری بر آثار و زندگی علی...
حسین محجوبی

حسین محجوبی، نقاش، معمار

“تجسم یک قرن” صد سال هنرهای تجسمی ایران قسمت اول: حسین محجوبی منبع تصاویر: برگزیده آثار حسین محجوبی، انتشارات زرین و سیمین، ۱۳۹۱ نویسنده و کارگردان: امیر...