نفيسه عمران
کارشناسی ارشد نقاشى از دانشگاه سوره تهران

برخی از نمایشگاههای انفرادی
درگریز، نگارستان آن، تهران
هم پاشی، نگارستان آن، تهران
جی جی بی جی، نگارستان آن، تهران

برگزیده نفر اول سومین دوره جشنواره هنرهای تجسمی دامون فر، گالری پردیس ملت، تهران

نفيسه عمران متولد سال ١٣٦٥ تهران است. او ديپلم خود را در رشته ى تجربى دريافت كرد اما به علت علاقه ى فراوان به نقاشى، در كنكور هنر شركت کرد و در رشته کارشناسی ارشد از دانشگاه سوره تهران فارغ التحصيل شد. موضوع بيشتر آثارش انسان است که با قوه خيال در هم آميخته شده و شخصيتهايی را نمايش می دهد که هرکدامشان لايه های آشکار و پنهان فراوانی دارند و مخاطب را در داستان خود غرق ميکنند. در آثار آخرش، نفيسه عمران رنگ ها، واقعيت و خيال و ديگر تصاوير متفاوت با يکديگر را به نقاشی خود راه می دهد و از مجموع شخصيتهای متضاد در اثرش، نمايشی باشکوه می آفريند. شركت در سه نمايشگاه انفرادى و بيش از بيست نمايشگاه گروهى در ايران و خارج از ايران بخشی از كارنامه ى هنرى او تا سال ١٣٩٧ است. نفيسه عمران مقام نخست را در سومين جشنواره ى هنرهاى تجسمى دامون فر به دست آورده و در نخستين جشنواره ى بين المللى نقاشىِ كودكان بيمار، داوری کرده است. او هم اكنون ساکن تهران و در استوديوی شخصی اش مشغول به نقاشی است.