ندا درزی
کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه هنر

آغازعکاسی ۱۳۷۰
آغاز تاپستری ۱۳۷۸
آغازسفال و سرامیک ۱۳۷۹
آغازهنر ویدئواینستالیشن ۱۳۸۱
بنیانگذار سالانه هنر معاصر پرسبوک

ندا درزی متولد ۱۳۴۹ تهران می باشد.

وی بعد از تحصیلات آکادمیک در زمینه عکاسی، تاپستری و سرامیک تجربه اندوخته و از مجموع آن به مدیوم های جدیدتری در حیطه ی ویدئو اینستالیشن و هنر عمومی بهرمند شد.
ندا درزی تا به حال۸ نمایشگاه انفرادی و در۵۰ نمایشگاه گروهی در ایران، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، ترکیه، فنلاند، سوئد، مکزیک و یونان شرکت کرده است.

پرسبوك سالانه اى هنرى براى نمایش آثار هنرمندان ایرانى و مقیم خارج در ایران است که در سال ۱۳۸۸ توسط هنرمند-کیوریتور ندا درزى پایه گذارى شد. اولین تجربه وی در کیویتوری مشارکتی با آلیس استپانیان در پروژه ی<<نیچه یک مرد بود>> است که آثار ویدیوی۱۹ هنرمند ایرانی در سه کشور مکزیکMuseo Ex Teresa Arte Actual، سوئد (Malmö Konsthall) و فنلاندPori Museum از ۲۰۱۳تا ۲۰۱۵ به نمایش در آمد. درزى در هنر خود به مسائلى مى پردازد که دغدغه ى همگانى محسوب مى شوند. کارهاى کیورتوریالش هم برخوردى مشابه را بازگو مى کنند.
جستجوى شرایطى آزاد و بدون تعصب براى نمایش و معرفى آثارهنرمندان جوان ایران از دلمشغولى هاى اولیه وی و پرسبوك به شمار میاید و این دیدگاه همچنان اهداف و عملکرد پرسبوك را شکل میدهد. طی هفت سال گذشته و روال رقابتی، دعوت از هنرمندان و هیات ژورى خارجى از جمله دیگر مشخصات پرسبوك به شمار می رفت. همچنین قابل ذکر است که پرسبوك یکى از اولین سالانه هایی در ایران است که آثار هنرمندان را نه تنها در عرصه گالریها یا فضای عمومی بلکه در فضاى مجازى نیز به نمایش مى گذارد. در طول هشت سال اخیر پرسبوك هنرمندان ایران و خارج را دعوت به نمایش آثار در قالب سوژه هاى مختلفى کرده است. اکثر سوژه ها مربوط به مسائل مهم اجتماعى، محیط زیستی و زیبا شناسى در ایران بوده اند.
.