صفحه اصلی وبلاگ

مسعود عربشاهی، نقاش

“تجسم یک قرن” صد سال هنرهای تجسمی ایران قسمت شانزدهم: مسعود عربشاهی منبع تصاویر: پیشگامان هنر نوگرای ایران، مسعود عربشاهی، ۱۳۸۰ نویسنده و کارگردان: امیر سقراطی دستیار پژوهش: نجوا عرفانی موشن گرافیک: مسعود طالبانی گوینده...

احمد اسفندیاری، نقاش

“تجسم یک قرن” صد سال هنرهای تجسمی ایران قسمت پانزدهم - احمد اسفندیاری منبع تصاویر: پیشگامان هنر نوگرای ایران، احمد اسفندیاری، ۱۳۸۹ نویسنده و کارگردان: امیر سقراطی دستیار پژوهش: نجوا عرفانی موشن گرافیک: مسعود...

پرویز کلانتری، نقاش، نویسنده

“تجسم یک قرن” صد سال هنرهای تجسمی ایران قسمت چهاردهم - پرويز كلانتری منبع تصاویر: فصلنامه نشان، شماره ۵، زمستان ۱۳۸۳ خاک و کیمیا، کاتالوگ نمایشگاه پرویز کلانتری در گالری بوم، ۱۳۹۲، نویسنده...
منصوره حسینی، نقاش، پیکرساز، نقاد هنری

منصوره حسینی، نقاش، پیکرساز، نقاد هنری

“تجسم یک قرن” صد سال هنرهای تجسمی ایران قسمت سیزدهم: منصوره حسینی منبع تصاویر: پیشگامان هنر نوگرای ایران، منصوره حسینی، ۱۳۸۳، نویسنده و کارگردان: امیر سقراطی دستیار پژوهش: نجوا عرفانی موشن گرافیک: مسعود طالبانی گوینده...
ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی، طراح گرافیک، عکاس، مدیر هنری

“تجسم یک قرن” صد سال هنرهای تجسمی ایران قسمت دوازدهم: ابراهیم حقیقی منبع تصاویر: گزیده آثار ابراهیم حقیقی، ۱۳۹۲ نویسنده و کارگردان: امیر سقراطی دستیار پژوهش: نجوا عرفانی موشن گرافیک: مسعود طالبانی گوینده متن: امیر...
فرشید مثقالی

فرشید مثقالی، تصویرگر کتاب‌های کودک و نوجوان

“تجسم یک قرن” صد سال هنرهای تجسمی ایران قسمت یازدهم: فرشید مثقالی منبع تصاویر: منتخبی از آثار گرافیک فرشید مثقالی، انتشارات ماه ریز، ۱۳۷۹ فرشید مثقالی، طراحان گرافیک معاصرایران، انتشارات یساولی، ۱۳۸۶ نویسنده...
رضا مافی

رضا مافی، خوشنویس

“تجسم یک قرن” صد سال هنرهای تجسمی ایران قسمت دهم: رضا مافی منبع تصاویر: رازهای خط و نقاشی خط، نگاهی به آثار رضا مافی، کاوه تیموری، ۱۳۹۲ نویسنده و کارگردان: امیر سقراطی دستیار پژوهش:...
محسن وزیری مقدم

محسن وزیری مقدم، طراح، نقاش، مجسمه‌ساز

“تجسم یک قرن” صد سال هنرهای تجسمی ایران قسمت نهم: محسن وزیری مقدم منبع تصاویر: پیشگامان هنر نوگرای ایران، محسن وزیری مقدم، ۱۳۸۳ نویسنده و کارگردان: امیر سقراطی دستیار پژوهش: نجوا عرفانی موشن گرافیک:...
حسین زنده رودی

حسین زنده رودی، نقاش، نقاشیخط

“تجسم یک قرن” صد سال هنرهای تجسمی ایران قسمت هشتم: حسین زنده رودی منبع تصاویر: پیشگامان هنر نوگرای ایران، حسین زنده رودی، ۱۳۸۰ نویسنده و کارگردان: امیر سقراطی دستیار پژوهش: نجوا عرفانی موشن گرافیک:...