بهجت صدر

بهجت صدر، نقاش

“تجسم یک قرن” صد سال هنرهای تجسمی ایران قسمت هفتم: بهجت صدر منبع تصاویر: پیشگامان هنر نوگرای ایران، بهجت صدر، ۱۳۸۳ نویسنده و کارگردان: امیر سقراطی دستیار پژوهش: نجوا عرفانی موشن گرافیک: مسعود طالبانی گوینده...
محمد جوادی پور

محمود جوادی ‌پور، نقاش، گرافیست

“تجسم یک قرن” صد سال هنرهای تجسمی ایران قسمت ششم: محمود جوادی پور منبع تصاویر: پیشگامان نقاشی معاصر ایران، نسل اول، ۱۳۷۶ پیشگامان هنر نوگرای ایران، محمود جوادی پور، ۱۳۸۹ ستایش روز، گزیده...
مرتضی ممیز

مرتضی ممیز، طراح گرافیک، تصویرگر

“تجسم یک قرن” صد سال هنرهای تجسمی ایران قسمت پنجم: مرتضی ممیز منبع تصاویر: مرتضی ممیز، ۱۳۸۴-۱۳۳۶ طراحی گرافیک، عکاسی و نقاشی، ۱۳۸۴ تصویر و تصور، تصویرسازی های مرتضی ممیز، ۱۳۶۸ نویسنده و کارگردان:...
سهراب سپهری

سهراب سپهری، شاعر، نویسنده، نقاش

“تجسم یک قرن” صد سال هنرهای تجسمی ایران قسمت چهارم: سهراب سپهری منبع تصاویر: طرح ها و اتودهای سهراب سپهری، ۱۳۶۹ سهراب مرغ مهاجر، ۱۳۷۶ نویسنده و کارگردان: امیر سقراطی دستیار پژوهش: نجوا عرفانی موشن...
علی اکبر صنعتی

علی ‌اکبر صنعتی، نقاش، مجسمه ‌ساز

“تجسم یک قرن” صد سال هنرهای تجسمی ایران قسمت سوم: علی اکبر صنعتی منابع تصویر: بنیاد استاد علی اکبر صنعتی نویسنده و کارگردان: امیر سقراطی دستیار پژوهش: نجوا عرفانی موشن گرافیک: مسعود طالبانی گوینده متن:...
علی اکبر صادقی

علی اکبر صادقی، نقاش

“تجسم یک قرن” صد سال هنرهای تجسمی ایران قسمت دوم: علی اکبر صادقی منابع تصویر: برگزیده آثار علی اکبر صادقی، ۱۳۷۷. مروری بر آثار و زندگی علی اکبر صادقی، ۱۳۹۶. نویسنده و کارگردان:...
حسین محجوبی

حسین محجوبی، نقاش، معمار

“تجسم یک قرن” صد سال هنرهای تجسمی ایران قسمت اول: حسین محجوبی منبع تصاویر: برگزیده آثار حسین محجوبی، انتشارات زرین و سیمین، ۱۳۹۱ نویسنده و کارگردان: امیر سقراطی دستیار پژوهش: نجوا عرفانی موشن گرافیک:...