صفحه اصلی مستندها

مستندها

بهنام صدیقی، عکاس

بهنام صدیقی، عکاس و مدرس عکاسی، سابقه ی عکاسی مطبوعاتی، بین سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ آخرین نمایشگاه های انفرادی صدیقی با عنوان‌های «تعطیلات» در گالری...